Mặt bằng tổng thể
1 Trung tâm thương mại
2 Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới
3 Trường học nội khu
4 10 khu vườn xanh trên mái (Sky Garden)
5 Quảng trường trung tâm
6 Khu thể thao ngoài trời
7 Chòi vọng cảnh
8 Khu chơi cờ
9 Khu vui chơi trẻ em ngoài trời
10 Bãi đỗ xe ngoài trời
11 Đại lộ trung tâm
12 Khu liên cơ quan

Tiện ích

1
Trung tâm thương mại
2
Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới
3
Trường học nội khu
4
10 khu vườn xanh trên mái (Sky Garden)
5
Quảng trường trung tâm
6
Khu thể thao ngoài trời
7
Chòi vọng cảnh
8
Khu chơi cờ
9
Khu vui chơi trẻ em ngoài trời
10
Bãi đỗ xe ngoài trời
11
Đại lộ trung tâm
12
Khu liên cơ quan
Mặt bằng tầng
điển hình
Tầng 2
Tầng 3-4
Tầng 5
Tầng 12A
Tầng 32
Tầng 33
Tầng 34
Tầng 35
Mặt bằng tổng thể
Mặt bằng tầng điển hình